Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Mạch điện tử: OP – AMP – khuếch đại và ứng dụng

Giáo trình Mạch điện tử: OP – AMP – khuếch đại và ứng dụng

2435 Lượt xem

Giáo trình Mạch điện tử: OP – AMP – khuếch đại và ứng dụng

Xem Tải xuống Ðây làmộtmạch mà độlợicủamạchrất nhỏ ởtầnsố thấp cho đếnmộttầnsố
nào đó (gọi làtầnsốcắt) thì tín hiệumới qua đượchết. Nhưvậy tácdụngcủamạchlọc thượng
thông ngượcvớimạchlọchạ thông.
*Mạchlọc thượng thông 20dB/dec:
Dạngmạch như hình 7.46
Ðây làmạch voltage follower nênAV=1. Do điện thế ngõ rav0 bằngvới điện thế
2 đầu điện trở R nên: