Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Lý thuyết mạch – Định luật và định lý mạch điện

Giáo trình Lý thuyết mạch – Định luật và định lý mạch điện

1622 Lượt xem

Giáo trình Lý thuyết mạch – Định luật và định lý mạch điện

Xem Tải xuống Định lý chồng chất là kết quảcủa tính chất tuyến tínhcủa mạch: Đáp ứng đối với
nhiều nguồn độc lập là tổng sốcác đáp ứng đối với mỗi nguồn riêng lẻ. Khi tính đáp ứng đối với một nguồn độc lập, ta phải triệt tiêu các nguồn kia (Nối tắt nguồn hiệu thếvà đểhởnguồn dòng điện, tức cắt bỏnhánh có nguồn dòng điện), riêng nguồn phụthuộc vẫn giữnguyên.