Trang chủ » Uncategorized » Giáo Trình Lắp Đặt Mạng Lan

Giáo Trình Lắp Đặt Mạng Lan

1755 Lượt xem

Giáo Trình Lắp Đặt Mạng Lan

XemTải xuống MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH . 1
1.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển của mạng máy tính . 1
1.2. Định nghĩa mạng máy tính và mục đích của việc kết nối mạng . 1
1.2.1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính . 1
1.2.2. Định nghĩa mạng máy tính . 2
1.2.3. ĐƯờng truyền . 2
1.3. Phân loại mạng máy tính . 3
1.4. Giới thiệu các mạng máy tính thông dụng nhất . 3
1.4.1. Mạng cục bộ . 3
1.4.2. Mạng diện rộng với kết nối LAN to LAN . 3
1.4.3. Liên mạng INTERNET . 4
1.4.4. Mạng INTRANET . 4
1.5. Đặc điểm của Wireless và khả năng truyền dẫn . 4
1.6. Cáp xoắn đôi (Twisted pair cable) . 6
1.7. SƯ ̉
du ̣ ng ki
̀ m ke ̣ p ma ̣ ng . 8
1.8. Đặc điểm của cáp đồng trục, cáp quang. . 10
1.8.1. Cáp đồng trục . 10
1.8.2. Cáp quang . 12
1.9. kỷ thuật kẹp dây cáp UTP . 17
1.10. chuâ ̉ n bi ̣ du ̣ ng cu ̣ , sơ đô ̀ ke ̣ p dây, kê ́ t nô ́ i va