Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình kỹ thuật số

Giáo trình kỹ thuật số

1551 Lượt xem

Giáo trình kỹ thuật số

Xem Tải xuống Giáo trình kỹ thuật số trình bày các khái niệm vê Boole, tối thiểu hóa hàm Boole , vi mạch số, mạch tổ hợp, mạch dãy, mạch dãy đồng bộ, không đồng bộ, bộ ghi dịch, MSI, LSI, cuối mỗi chương là bài tập và đáp án, dùng cho SV ngành khoa học và kỹ thuật.