Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Kỹ thuật Điện

Giáo trình Kỹ thuật Điện

1505 Lượt xem

Giáo trình Kỹ thuật Điện

Xem Tải xuống Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề cương của giảo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề tham khảo ý kiến của một số trường như: Trường CĐ Công nghiệp Hà Nội, Trường TH Công Nghiệp II,…