Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Kiến trúc TCP- IP

Giáo trình Kiến trúc TCP- IP

1644 Lượt xem

Giáo trình Kiến trúc TCP- IP

XemTải xuống Bảng định tuyến chỉ đường bao gồm địa chỉ mạng, số cổng, chi phí lộ trình, và địa chỉ của hop kế tiếp
Các bộ định tuyến lưu trữ thông tin trên bảng và kiểm tra bảng nhằm xác định con đường đi tối ưu trên mạng cho các gói. Nếu mạng bị tắc nghẽn hoặc kết nối thất bại, các tuyến thay thế khác có thể được tìm thấy trên bảng