Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình kiểm toán-TS Phan Trung Kiên

Giáo trình kiểm toán-TS Phan Trung Kiên

2297 Lượt xem

Giáo trình kiểm toán-TS Phan Trung Kiên

XemTải xuốngGiáo trình kiểm toán viết về hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh từ cơ bản đến những vấn đề chuyên sâu, dành cho SV ngành Kinh…