Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm

Giáo trình kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm

2168 Lượt xem

Giáo trình kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm

Xem Tải xuống Giáo trình kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm gồm 3 phần 6 chương trình bày về phương pháp lấy mẫu, phân tích cảm quan, lý hóa, vi sinh và độc chất trong thực phẩm