Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình kĩ thuật nhiệt điện

Giáo trình kĩ thuật nhiệt điện

1905 Lượt xem

Giáo trình kĩ thuật nhiệt điện

Xem Tải xuống Nội dung gồm Giới thiệu các loại nhà máy nhiệt điện, Thiết bị lò hơi, tua bin hơi và khí…