Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ

Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ

3872 Lượt xem

Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ

XemTải xuống (Bản scan)
Mục lục
Chương I: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Chương II: Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Chương III: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước
Chương IV: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa
Chương V: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
Chương VI: Kế toán doanh nghiệp xây dựng