Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1477 Lượt xem

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

XemTải xuốngMục tiêu chính của giáo trình là: • Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán; giúp sinh…