Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Hệ thống truyền động điện

Giáo trình Hệ thống truyền động điện

1489 Lượt xem

Giáo trình Hệ thống truyền động điện


Tải xuống Truyền động điện không đồng bộ: Dùng động cơ điện xoay chiều không đồng bộ. Động cơ KĐB ba pha có -u điểm là có kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, vận hành an toàn, sử dụng nguồn cấp trực tiếp từ l-ới điện xoay chiều ba pha. Tuy nhiên, tr-ớc đây các hệ truyềnđộng động cơ KĐB lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ do việc điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB có khó khăn hơn động cơ điện một chiều. Trong những năm gần đây, do sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp chế tạo các thiết bị bán dẫn công suất và kỹ thuật điện tử tin học, truyền động không đồng bộ phát triển mạnh mẽ và đ-ợc khai thác các -u điểm của mình, đặc biệt là các hệ có điều khiển tần số. Những hệ này đã đạt đ-ợc chất l-ợng điều chỉnh cao, t-ơng đ-ơng với hệ truyền động một chiều