Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình: Hệ Thống Cơ ĐiệnTử

Giáo trình: Hệ Thống Cơ ĐiệnTử

1464 Lượt xem

Giáo trình: Hệ Thống Cơ ĐiệnTử

Xem Tải xuống Cơ điện tử là một hệ thống cơ cấu máy có thiết bị điều khiển đã được lập trình và có khả năng hoạt động một cách linh hoạt. Ứng dụng trong sinh hoạt, trong công nghiệp, trong lĩnh vực nghiên cứu như; máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy chụp hình, modul sản xuất linh hoạt, tựđộng hóa quá trình sản xuất hoặc các thiết bị hổ trợ nghiên cứu như các thiết bịđo các hệ thống kiễm tra …