Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Giải tích 2 dành cho sinh viên

Giáo trình Giải tích 2 dành cho sinh viên

2620 Lượt xem

Giáo trình Giải tích 2 dành cho sinh viên

XemTải xuống Giải Tích 2
Tạ Lê Lợi
Mục lục
Chương I. Dãy hàm – Chuỗi hàm
1. Dãy hàm. 1
2. Chuỗi hàm . 3
3. Chuỗi lũy thừa . 5
4. Chuỗi lượng giác . 9
Chương II. Không gianRn
1. Không gian EuclidRn
. 19
2. Topo trongRn
. 21
3. Tập compact . 22
4. Tập liên thông . 23
5. Tổng quát hoá . 24
Chương III. Hàm liên tục trênRn
1. Giới hạn hàm . 27
2. Tính liên tục . 30
3. Sự hội tụ đều . 34
4. Định lý Stone-Weierstrass . 36
Chương IV. Đạo hàm
1. Đạo hàm. 41
2. Các qui tắc cơ bản – Định lý phần gia . 45
3. Đạo hàm cấp cao – Công thức Taylor . 49
4. Định lý hàm ngược – Định lý hàm ẩn . 54
Chương V. Tích phân Riemann
1. Tích phân Riemann . 59
2. Lớp hàm khả tích Riemann . 62
3. Các công thức tính tích phân . 65
Bài tập. . 73