Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » GIÁO TRÌNH GIẢI THUẬT( CÁC GIẢI THUẬT LẬP TRÌNH )

GIÁO TRÌNH GIẢI THUẬT( CÁC GIẢI THUẬT LẬP TRÌNH )

1497 Lượt xem

GIÁO TRÌNH GIẢI THUẬT( CÁC GIẢI THUẬT LẬP TRÌNH )

XemTải xuốngN. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”. Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung.