Trang chủ » Tin học văn phòng » Giáo trình Excel – SSDG

Giáo trình Excel – SSDG

1720 Lượt xem

Giáo trình Excel của SSDG (nhóm phát triển phần mềm học sinh sinh viên). Giáo trình gồm có 12 chương được hướng dẫn bằng video rất chi tiết.

Giao-trinh-Excel


Chương 1: Tổng quan về Excel


Chương 2: Các khái niệm cơ bản


Chương 3: Xử lý dữ liệu trong bảng tính


Chương 4: Giới thiệu và sử dụng các hàm


Chương 5: Khai thác cơ sở dữ liệu


Chương 6: Định dạng trang và in bảng tính


Chương 7: Đồ thị trong Excel


Chương 8: Làm việc với nhiều bảng tính


Chương 9: Làm việc với Macro. Templates và phím tắt


Chương 10: Bài tập cơ bản


Chương 11: Bài tập nâng cao và mở rộng


Chương 12: Câu hỏi kiểm tra và một số lưu ý cần biết

down