Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình EAGLE – Vẽ và thiết kế mạch điện

Giáo trình EAGLE – Vẽ và thiết kế mạch điện

2364 Lượt xem

Giáo trình EAGLE – Vẽ và thiết kế mạch điện

Xem Tải xuống Khái quát chương trình.2
Cài đặt chương trình.3
Khởi động chương trình.7
Vẽ sơ đồ nguyên lý (schematic) .8
Thiết kế mạch in (PCB).19
Xuất thành file In.30
Tạo thư viện linh kiện.33
Bài tập áp dụng.42
Sử dụng Eagle3D và Pov-ray để xuất PCB sang dạng 3D.42
Cách thức thêm thành phần linh kiện cho Eagle3D .4