Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Điện tử căn bản – Các linh kiện điện tử và dụng cụ đo

Giáo trình Điện tử căn bản – Các linh kiện điện tử và dụng cụ đo

1985 Lượt xem

Giáo trình Điện tử căn bản – Các linh kiện điện tử và dụng cụ đo

Xem Tải xuống I/ Khái niệm về mạch khuếch đại
Mạch khuếch đại có tính chất là khi ta đưa vào một tín hiêự nhỏ , ở ngõ ra sẽ xuất hiện một tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần .
Ba chế độ khuếch đại cơ bản :
– Khuếch đại điện áp
Hệ số khuếch đại : Kv = Vout/Vin
– Khuếch đại dòng điện
Hệ số khuếch đại : Ki = Iout/Iin
– Khuếch đại công suất
Hệ số khuếch đại : Kp = Pout/Pin = Ki . Kv
II/ Chế độ làm việc của mạch khuếch đại
Ta có thể thay đổi chế độ làm việc của transistor bằng cách thay đổi điện áp phân cực VBEcủa nó .
Các chế độ làm việc
– Chế độ A .
– Chế độ B .
– Chế độ AB .
– Chế độ C .