Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Cung cấp điện

Giáo trình Cung cấp điện

1776 Lượt xem

Giáo trình Cung cấp điện

XemTải xuống Nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong việc thiết kế hệ thống CCĐưXN nói chung và HTĐ nói riêng. Một phương án CCĐ được gọi là hợp lý
phải kết hợp hài hoàmột loạt các yêu cầu như:
• Tính kinh tế (vốn đầu tưnhỏ).
• Độ tin cây (xác suất mất điện nhỏ).
• An toàn vàtiện lợi cho việc vận hành thiết bị.
• Phải đam bào được chất lượng điện năng trong phạm vi cho phép (kỹ thuật).
Nhưvậy lời giải tối ưu khi thiết kế HTĐ phải nhận được từ quan điểm hệ thống, không tách khỏi kế hoạch phát triển năng lượng của vùng; Phảiđược phối hợp ngay trong những vấn đề cụ thể như– Chọn sơ đồ nối dây
của lưới điện, mức tổn thất điện áp