Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu- Database

Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu- Database

1479 Lượt xem

Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu- Database

XemTải xuốngGiáo trình cơsởdữliệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của BộGiáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơsởdữliệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ.