Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình cơ khí

Giáo trình cơ khí

1585 Lượt xem

Giáo trình cơ khí

Xem Tải xuống Phương trình đặc tính
a. Tổn thất dưới dạng nhiệt (Qnh): do nhiệt tỏa ra cho nước làm mát, nhiệt tỏa ra môi 
trường, nhiệt tổn thất do xoáy, va đập. 
 Qnh >50% nhiệt lượng đưa vào. 
b. Tổn thất dưới dạng cơ (Qc): do ma sát với ổ trục, với không khí, tổn thất trong cơ 
cấu truyền động. 
c. Tổn thất dưới dạng điện (Qđ): tổn thất trong cuộn dây máy phát, tổn thất trong mạch 
từ làm nóng các lõi thép do dòng phucô.