Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

3187 Lượt xem

Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

Xem Tải xuống Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu), gồm 3 phần cơ bản động học, động lực học, cơ học giải tích. Cuối sách là các đề thi mẫu và bài tập mẫu.