Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Cảm biến và đo lường – Các khái niệm đặc trưng cơ bản

Giáo trình Cảm biến và đo lường – Các khái niệm đặc trưng cơ bản

2415 Lượt xem

Giáo trình Cảm biến và đo lường – Các khái niệm đặc trưng cơ bản

Xem Tải xuống Các cảm biến được chế tạo dựa trên cơ sở các hiện tượng vật lý và được phân
làm hai loại:
-Cảm biến tích cực: là các cảm biến hoạt động nhưmột máy phát, đáp ứng
(s) là điện tích, điện áp hay dòng.
– Cảm biến thụ động: là các cảm biến hoạt động nhưmột trở kháng trong đó
đáp ứng (s) là điện trở,độ tự cảm hoặc điện dung.