Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » GIÁO TRÌNH Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

GIÁO TRÌNH Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

2561 Lượt xem

GIÁO TRÌNH Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

Xem Tải xuống Trong những năm gần đây bê tông cường độ cao và chất lượng cao đã được sử dụng trong các công trình xây dựng cầu, đường, nhà và công trình thuỷ lợi có quy mô lớn và yêu cầu độ bền khai thác đến 100 năm. Bê tông cường độ cao và chất lượng cao là cuốn sách giới thiệu các kết quả nghiên cứu của Việt Nam và thế giới về bê tông cường độ cao và chất lượng cao. Cuốn giáo trình này gồm 7 chương, trình bày về định nghĩa, cấu trúc, cường độ, biến dạng, độ bền, phương pháp thiết kế, khả năng ứng dụng bê tông cường độ cao, bê tông chất lượng cao và bê tông cốt sợi trong xây dựng. Xin đăng tải nội dung cuốn sách làm tài liệu phụ vụ công tác giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứ