Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình an toàn và bảo mật thông tin

Giáo trình an toàn và bảo mật thông tin

2575 Lượt xem

Giáo trình an toàn và bảo mật thông tin

XemTải xuốngGiáo trình gồm một số nội dung như sau: Giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin, Cơ sở toán học, Các hệ mã khóa bí mật, Các hệ mã khóa mật công khai, Chữ kí điện từ và hàm bâm,…