Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình An Toàn Mạng

Giáo trình An Toàn Mạng

3805 Lượt xem

Giáo trình An Toàn Mạng

XemTải xuống CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT VÀ AN TOÀN MẠNG 2
 
1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT MẠNG: 2
1.1. Giới thiệu về AAA: (Access Control, Authentication và Auditing): 2
1.2. Điều khiển truy cập (Access Control): 2
1.3 Xác thực (Authentication): 3
2. CÁC DẠNG TẤN CÔNG: 7
2.1. Giới thiệu: 7
2.2. Minh hoạ khái quát một qui trình tấn công: 7
2.3. Tấn công chủ động: 8
2. 4. Tấn công thụ động: 14
2.5. Password Attacks: 21
2.6. Malicous Code Attacks: 24
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG: 25
3.1. Giới thiệu công cụ Essential NetTools: 25
3.2. Giới thiệu công cụ Microsoft Baseline Security Analyzer: 25
3.3. Sử dụng công cụ Tenable NeWT Scanner: 26
3.4. Xây dựng Firewall để hạn chế tấn công: 26
 
CHƯƠNG 2: BẢO MẬT VỚI LỌC GÓI IP 28
1. Gói Tin (Packet): 28
1.1 Packet là gì? 28
1.2 Gói IP: 28
1.3. Gói UDP: 32
1.4 Gói TCP: 33
2. Bảo Mật Với Lọc Gói: 35
2.1. Khái Quát Về Lọc Gói: 35
2.2 Các Bước Để Xây Dựng Luật Bảo Mật Trong IPSEC: 35
2.3 Lọc Gói IP Dựa Trên Thiết Bị Phần Cứng 45
 
Chương 3: IPSEC (Internet protocol security) 48
1. Tổng quan 48
2. Cấu trúc bảo mật 48
3. Hiện trạng 49
4. Thiết kế theo yêu cầu. 49
5. Technical details. 50
6. Implementations – thực hiện 52
 
CHƯƠNG 4: NAT (Network Address Translation) 55
1. Nat Là Gì ? 55
2. Mô Hình Mạng Của Dịch Vụ Nat 55
3. Nguyên Lỳ Hoạt Động Của NAT 55
4. Triển Khai Dịch Vụ Nat 56
4.1 Yêu Cầu: 56
4.2 Triển khai dịch vụ Nat: 56
 
CHƯƠNG 5: VIRUS VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG 63
1 Virus 63
1.1 Virus là gì ? 63
1.2 Phân Loại: 63
1.3 Đặc Điểm Của B-Virus: 64
1.4 Đặc Điểm Của F-Virus: 68
2. Phòng Chống Virus: 71
2.1 Cài Đặt Chương Trình Symantec Antivirus Server (Server Intall): 71
2.2 Cài Đặt Chương Trình Symantec System Center: 75
a. Chức năng: 75
b. Cài đặt : 75
2.3 Cài Đặt Symantec Antivirus Client : 76