Trang chủ » Tin học văn phòng » Giáo trình Access Toàn tập – SSDG

Giáo trình Access Toàn tập – SSDG

6792 Lượt xem

Giáo trình Access toàn tập là giáo trình do nhóm SSDG phát triển, giúp các bạn học nhanh Access với các bài học cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành phần mềm rất tiện lợi và dễ học. Thân thiện với bạn học, giúp bạn học nhanh chóng, hiệu quả hơn.giao-trinh-Access-ssdg

Nội dung chương trình gồm 10 chương với 92 bài học:

Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access

Chương 2: Table – Bảng dữ liệu

Chương 3: Query – Truy vấn dữ liệu

Chương 4: Form – Biểu mẫu

Chương 5: Report – Báo cáo

Chương 6: Tập lệnh

Chương 7: Tùy biến biểu mẫu và báo cáo

Chương 8: Thực đơn và công cụ ứng dụng

Chương 9: Ngôn ngữ Visual Basic for Application

Chương 10: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng

down