Trang chủ » Đồ họa » Giáo trình 3D Max 7

Giáo trình 3D Max 7

1567 Lượt xem

Gồm 13 Chương với 50 bài học và 30 bài tập có Video minh họa

3dstudiomax

Chương 1: Tổng quan về 3D Studio Max
Chương 2: Các thiết lập chương trình
Chương 3: Các thao tác chương trình
Chương 4: Các lệnh vẽ hiệu chỉnh 2D và các lệnh vẽ 3D nguyên sinh
Chương 5: Dựng mô hình cơ bản và nâng cao 
Chương 6: Các phép biến đổi
Chương 7: Chất liệu – Material Editor 
Chương 8: Ánh sáng Light và Camera
Chương 9: Hoạt hình
Chương 10: Kết xuất tập tin 
Chương 11: Bài tập cơ bản
Chương 12: Bài tập nâng cao 
Chương 13: Thuật ngữ trong 3D Studio Max 
Chương 14: Ôn tập và kiểm tra kiến thức

down