Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Thực hành tìm hiểu cấu tạo động cơ đốt trong

Giáo án Thực hành tìm hiểu cấu tạo động cơ đốt trong

2274 Lượt xem

Giáo án Thực hành tìm hiểu cấu tạo động cơ đốt trong

XemTải xuốngMục tiêu
Ôn tập các kiến thức về các cơ cấu, hệ thống trong ĐCĐT.
Nhận dạng các cơ cấu, hệ thống chính của động cơ đốt trong.