Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Thực hành: điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

Giáo án Thực hành: điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

1827 Lượt xem

Giáo án Thực hành: điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

XemTải xuốngNguyên lý làm việc
• Đóng công tắc nguồn:
• Lúc đầu dòng cùng qua R1 và R2 ,tức là đều có Ic1 và Ic2
• Do kết cấu của mạch điện nên sau đó Ic1 khác Ic2 :
• Ví dụ:- Khi T1 thông bão hoà thì T2 bị khoá: trạng thái cân bằng thứ nhất và có xung ra
• -Khi T2 thông bão hoà thì T1 bị khoá:Trạng thái cân bằng thứ hai và có xung ra
• Lí do: Quá trình tích- phóng năng lượng của C1 và C2 làm cho quá trình khoá -thông của T1 và T2 tiếp diễn (như đồ thị đã quan sát