Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

Giáo án Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

1834 Lượt xem

Giáo án Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

XemTải xuốngHai xi-lanh ngoài (sơ cấp) vẫn hoạt động theo 4 kỳ nạp-nén-nổ-xả. Đến kỳ xả, cả hai không thoát khí thải ra ngoài mà lần lượt đưa vào xi-lanh ở giữa. Tại đây, hỗn hợp khí áp suất cao sẽ đẩy piston, cung cấp thêm năng l Cấu tạo trục cam và vị trí các van của từng buồng 
Xi-lanh thứ cấp (áp suất thấp) tách riêng quá trình nén và giãn nên có thể giúp tăng mức độ giãn và nén cho hai xi-lanh còn lại. Nhờ đó mà tỷ số nén có thể đạt đến 14,5:1, gần bằng động cơ dầu. ượng để tăng tỷ số nén.