Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Máy điện

Giáo án Máy điện

2079 Lượt xem

Giáo án Máy điện

Xem Tải xuống BÀI 7: Điều chỉnh tốc độquay động cơKĐB 3 pha
I. Mục tiêu:
-Trình bày khái niệm điều chỉnh tốc độ
-Thực hiện được việc điều chỉnh tốc dộ
II. Nội dung chính:
1. Điều chỉnh tốc độquay bằng phương pháp thay đổi tần số
2. Điều chỉnh tốc độquay bằng phương pháp thay đổi số đôi cực
3. Điều chỉnh tốc độquay bằng phương pháp thay đổi điện áp
4. Điều chỉnh tốc độquay bằng phương pháp thay đổi điện trởmạch
rôto dây quấn