Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Hình chiếu trục đo

Giáo án Hình chiếu trục đo

1663 Lượt xem

Giáo án Hình chiếu trục đo

XemTải xuống Đặc điểm phương chiếu
Phương chiếu l không vuông góc với mp chiếu

Hệ số biến dạng
p = r = 1 và q = 0,5

Hình chiếu của hình tròn
Vòng tròn trên các mặt vật thể khi vẽ là hình elip, trừ mp (XOZ) là hình tròn