Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Dòng điện trong chất bán dẫn

Giáo án Dòng điện trong chất bán dẫn

1798 Lượt xem

Giáo án Dòng điện trong chất bán dẫn

Xem Tải xuống Như vậy, khi lớp chuyển tiếp được phân cực thuận, các hạt tải điện đa số ở hai phía đều đi đến lớp chuyển tiếp và vược qua lớp này, gây nên sự phun lỗ trống vào bán dẫn loại n, và phun electron vào bán dẫn loại p.