Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Điện dân dụng

Giáo án Điện dân dụng

1722 Lượt xem

Giáo án Điện dân dụng

Xem trang đầuTải toàn bộTrong thực tếcác mạng tinh thểcócấu trúc đồng đê u hoă c không đồng đê u .Tuy nhiên trong kĩ thuật ta sử dung những vâ t liệu cócấu trúc đồng đê u va cả không đồng đêu
Mạng tinh thểcótrường tĩnh điện biến đổi cóchu kì gọi làmạng tinh thể đồng đê u ngược lại gọi là không đồng đê u hay gọi là khuyê t tật trong vật liệu
Khuyết tật trong vật rắn : Là bâ t kì 1 hiện tượng na o làm cho trường tĩnh điện của mạng tinh thể mất tính chu kì
Các dạng khuyêt tật trong vật rắn thường là: tạp chất , đoạn tầng , khe rãnh . . .
-Khuyết tật trong vật rắn tạo ra những tính chất vật lý đă c biệt , được ứng dung trong kĩ thuật các vật liệu va các dung cụrất khác nhau