Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo án Cơ cấu phân phối khí

Giáo án Cơ cấu phân phối khí

1617 Lượt xem

Giáo án Cơ cấu phân phối khí

XemTải xuống 1. Nhịêm vụ
Đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xi lanh và thải khí cháy ra ngoài