Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giải thuật và lập trình

Giải thuật và lập trình

1517 Lượt xem

Giải thuật và lập trình

XemTải xuống* Bài toán liệt kê: – Phương pháp sinh – Thuật toán quay lui – Kỹ thuật nhánh cận * Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: – Giải thuật đệ quy – Danh sách – Ngăn xếp, hàng đợi – Cấu trúc cây – Bài toán sắp xếp và tìm kiếm… * Quy hoạch động * Đồ thị