Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ – Bài giảng

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ – Bài giảng

1883 Lượt xem

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ – Bài giảng

Xem Tải xuống  Chương 1: Một số khái niệm cơ bản trong truyền dẫn tín hiệu  Chương 2: Ghép kênh PCM và PDH  Chương 3: Ghép kênh SDH  Chương 4: Mạng truyền dẫn PDH và SDH