Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Ebook Quản trị mạng

Ebook Quản trị mạng

1645 Lượt xem

Ebook Quản trị mạng

XemTải xuống 

 

Tài khoản người dùngmiền (domain user account) làtài khoản người dùngđược
định nghĩa trênActiveDirectoryvàđược phép đăng nhập (logon) vàomạng trênbất kỳ
máytrạm nàothuộc vùng. Đồng thời với tài khoản nàyngười dùngcóthể truy cập đến các tài nguyên trênmạng. Bạn tạo tài khoản người dùng miền với công cụ Active
DirectoryUsers andComputer (DSA.MSC). Khácvới tài khoản người dùngcục bộ, tài khoản người dùng miền không chứa trong các tập tin cơ sở dữ liệu SAM mà chứa trong tập tin NTDS.DIT, theo mặc định thì tập tin này chứa trong thư mục WindowsNTDS.