Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Ebook Luật doanh nghiệp

Ebook Luật doanh nghiệp

3950 Lượt xem

Ebook Luật doanh nghiệp

Xem Tải xuống Mục lục
Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Thành lập và đăng ký kinh doanh
Chương 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn
Chương 4: Công ty cổ phần
Chương 5: Công ty hợp danh
Chương 6: Doanh nghiệp tư nhân
Chương 7: Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp
Chương 8: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
Chương 9: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Chương 10: Điều khoản thi hành