Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Ebook Đại số Tuyến Tính của Nguyễn Hữu Việt Hưng

Ebook Đại số Tuyến Tính của Nguyễn Hữu Việt Hưng

1789 Lượt xem

Ebook Đại số Tuyến Tính của Nguyễn Hữu Việt Hưng

XemTải xuốngEbook gồm những kiến thức về không gian vectơ, ma trận và ánh xạ tuyến tính, định thức và hệ phương trình tuyến tính…Tài liệu tham khảo cho sinh viên..