Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Quản lý mua bán hàng trực tuyến

Đồ án Quản lý mua bán hàng trực tuyến

1623 Lượt xem

Đồ án Quản lý mua bán hàng trực tuyến

Xem Tải xuống Mục lục
Lời nói đầu . 1
Mục lục . 2
I. Khảo sát và phân tích hiện trạng hệthống . 3
II. Phân tích yêu cầu . 4
III. Phân tích hệthống . 5
Phát hiện thực thể. 5
Lược đồERD . 8
Chuyển sang mô hinh quan hệ. 9
Mô tảchi tiết quan hệ. 10
Bảng tổng kết . 22
Thiết kếgiao diện . 25
Thuật toán xửlý . 75
Đánh giá ưu khuyết điểm . 83