Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trường trung học cơ sở Quang Trung

Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trường trung học cơ sở Quang Trung

1596 Lượt xem

Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trường trung học cơ sở Quang Trung

Xem Tải xuống MỤC LỤC:
Phần 1: Mục tiêu – phạm vi đồán ————————————————————- 3
1.1 Mục tiêu ———————————————————————————– 3
1.2 Phạm vi ———————————————————————————— 3
1.3 Khảo sát ———————————————————————————– 3
1.3.1 Mô tảnghiệp vụ————————————————————————- 3
1.3.2 Hiện trạng tin học tại trường THCS Quang Trung ———————————- 4
1.3.3 Yêu cầu cơbản của hệthống ———————————————————– 4
Phần 2: Phát hiện thực thểvà mô hình ERD ————————————————- 4
2.1 Phát hiện thực thể———————————————————————— 4
2.2 Mô hình ERD —————————————————————————– 5
Phần 3: Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ————————————– 6
3.1 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ—————————————- 6
3.2 Phát hiện ràng buộc ———————————————————————- 7
3.3 Mô tảchi tiết quan hệ——————————————————————- 8
Phần 4: Thiết kếgiao diện ———————————————————————– 14
Phần 5: Nhận xét – đánh giá và tổng kết —————————————————— 44