Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » DNS (Domain Name System) – Dịch vụ quản lý tên miền

DNS (Domain Name System) – Dịch vụ quản lý tên miền

1532 Lượt xem

DNS (Domain Name System) – Dịch vụ quản lý tên miền

XemTải xuống MX (Mail Exchange).
DNS dùng record MX trong việc chuyển mail trên mạng Internet. Ban đầu chức năng chuyển mail dựa trên 2 record: record MD (mail destination) và record MF (mail forwarder) records. MD chỉ ra đích cuối cùng của một thông điệp mail có tên miền cụ thể. MF chỉ ra máy chủ trung gian sẽ chuyển tiếp mail đến được máy chủ đích cuối cùng. Tuy nhiên, việc tổ chức này hoạt động không tốt