Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Điều khiển Ubuntu từ Windows: Kết nối đến cửa sổ lệnh với giao thức SSH

Điều khiển Ubuntu từ Windows: Kết nối đến cửa sổ lệnh với giao thức SSH

1710 Lượt xem

Điều khiển Ubuntu từ Windows: Kết nối đến cửa sổ lệnh với giao thức SSH

XemTải xuống a. Cài đặt Openssh trên Ubuntu
Gói phần mềm openssh thường được lựa chọn ngầm định khi cài hệ điều hành Ubuntu Server. Đối với bản Ubuntu Desktop, gói phần mềm này không được chọn cài ngầm định. Trên Ubuntu Desktop có thểcài đặt openssh theo một trong hai cách sau:
– Cài qua dòng lệnh: trên cửa sổTerminal của Ubuntu, gõ lệnh sau: sudo apt-get install openssh-server sudo apt-get install openssh-client
– Sửdụng công cụSynaptic Package Manager: click menu System ->Administration -> Synaptic Package Manager. Trên giao diện của công cụ Synaptic Package Manager, search với từkhóa là openssh, sau đó chọn 2 gói openssh-client và openssh-server, sau đó tiến hành cài đặt.