Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

1560 Lượt xem

Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Xem Tải xuống Start: kích hoạt hiệu ứng
Delay: thời gian chờ trước khi thực hiện hiệu ứng
Speed: cho biết thời gian trình diễn xong hiệu ứng
Repeat: số lần lặp lại của hiệu ứng
* None: không lặp lại.
* 2, 3, 4, 5, 10: số lần lặp lại.
* Until Next Click: lặp lại cho đến khi click chuột.
* Until End of Slide: lặp lại cho đến khi kết thúc Slide đó.