Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

Đề tài Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

2663 Lượt xem

Đề tài Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Phần I: Thực trạng khai thác.
I. Nhu cầu về than khoáng sản.
1.1. Nhu cầu trong nước.
1.2. Nhu cầu về than trên thế giới.
II. Tình hình khai thác.
1.1. Khai thác lộ thiên.
1.2. Khai thác hầm lò.
Phần II: Thực trạng ô nhiễm.
I. Ô nhiễn nguồn nước.
II. Ô nhiễm không khí.
2.1. Bụi.
2.2. Khí độc, khí nổ.
2.3. Tiếng ồn.
Phần III: Các biện pháp khai thác sử dụng than khoáng sản hiệu quả và lâu dài.
I. Công nghệ khai thác than.
II. Công nghệ giảm thiểu ô nhiễm.