Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đề tài Công nghệ lên men truyền thống: Tương Miso

Đề tài Công nghệ lên men truyền thống: Tương Miso

1620 Lượt xem

Đề tài Công nghệ lên men truyền thống: Tương Miso

Xem Tải xuống Mục lục
I. Giới thiệu về Miso 3
1. Định nghĩa 3
2. Lịch sử của Miso 3
3. Phân loại Miso 3
II. Nguyên liệu 5
1. Đậu nành 5
2. Gạo 7
3. Lúa mì 8
4. Muối 9
5. Nước 9
6. Nấm mốc 9
7. Vi khuẩn lactic và nấm men 10
III. Quy trình công nghệ 12
1. Quy trình sản xuất Koji: 12
1.1. Koji đậu nành: 12
1.2. Koji gạo: 16
1.3. Koji lúa mì: 18
2. Quy trình sản xuất miso 18
2.1. Quy trình 18
2.2. Giải thích quy trình: 20
2.3. Sản phẩm 23
IV. Giá trị dinh dưỡng của Miso 24