Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

5366 Lượt xem

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

Xem Tải xuốngSách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ môn Kinh tế chính trị Mác